เม้าธ์ไลน์กัน 21 ธันวาคม 2564

A:แล้วบอกไม่มีใคร
A:โทรหากันทุกวันเลยนะ
B:...เคอรี่จ้ะเพื่อน