ชาตรี ตรีศิริพิศาล (ชาตรี ศิษย์ยอดธง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ONE CHAMPIONSHIP

ชาตรี One Championship “นอกจากการเรียนในห้องเรียน คุณต้องอ่านเรื่องราวบริษัทหรือคนที่ประสบความสำเร็จด้วย”