รรินทร์ ทองมา : Founder of O&B แบรนด์รองเท้าออนไลน์

รรินทร์ O&B “ต้องถามตัวเองก่อนว่าโปรดักท์ของเราดีจริงหรือเปล่า ดีในความรู้สึกเราแค่นั้น หรือมันดีจริง ๆ จนทุกคนรู้สึกได้”