เม้าธ์ไลน์กัน 6 มกราคม 2564

A:เค้างอนตัวแล้ว! 
A:วันๆ เล่นแต่เกม
B:เล่นเกมแปป
A:? ..