“หมอยง” ทั่วโลกยอมรับ ผลงานวิจัยวัคซีนโควิด-19 อีกเรื่อง ได้ตีพิมพ์วารสารระดับโลก

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า...

โควิด 19 วัคซีน ผลงานวิจัยส่งในวารสารตั้งแต่ปลายสิงหาคมปีที่แล้วได้รับการตีพิมพ์แล้ว

การทำงานวิจัย ประสบความสำเร็จกว่าจะเผยแพร่ได้ออกมาในวารสารที่มีชื่อเสียง และยอมรับของทั่วโลก จำเป็นต้องใช้เวลา ทั้งที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อออนไลน์กันอย่างมากสำหรับประเทศไทย

ผลงานชิ้นนี้ทำเสร็จตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้ว และก็มีการนำไปใช้ในการฉีดกระตุ้นกันมากตั้งแต่สิงหาคมเป็นต้นมา ผลงานก็ให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าการฉีดวัคซีนเชื้อตาย 2 เข็ม และกระตุ้นด้วยวัคซีนไวรัส vector เป็นเข็มที่ 3 กระตุ้นภูมิต้านทานได้ดี

ข้อมูลรายละเอียด ในเว็บลิงค์นี้จะเผยแพร่ได้ 50 วัน โดยทางสำนักพิมพ์ได้อนุญาตให้กับผู้วิจัย https://authors.elsevier.com/a/1ey4N,60n7kLti

การจะเข้าไปอ่านก็คงทำได้หลังจากนี้ภายใน 50 วัน หลังจากนั้นแล้วก็จะต้องผ่าน proxy ของสถาบันอุดมศึกษา หรือช่องทางที่เสียเงินไว้แล้วของสำนักพิมพ์ ต้องขอขอบคุณทางสำนักพิมพ์ที่อนุญาตให้แชร์ได้ เพราะการลงพิมพ์ในวารสารนี้ ไม่ได้เสียค่า page charge ซึ่งทางศูนย์พยายามเลือกวารสารที่มีคุณค่าและมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดก่อน เพราะทุนวิจัยของเราไม่ได้มากมาย

ผลงานที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับวัคซีน covid19 ได้รับการเผยแพร่มาแล้วร่วม 10 ผลงาน ในวารสารระดับนานาชาติ ที่เป็นที่ยอมรับของทั่วโลก


ที่มา : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=7509235529118999&id=100000978797641
https://www.thaipost.net/covid-19-news/127837/