อยากเป็นเถ้าแก่ต้องรู้!! 5 กลยุทธ์พื้นฐาน คว้าโอกาสทางธุรกิจ

1.การแข่งขันด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าคู่แข่ง

2.การแข่งขันด้วยความแตกต่าง

3.การแข่งขันด้วยต้นทุนและตลาดเป้าหมายจะแคบลง

4.การแข่งขันที่มุ่งเน้นคุณค่าให้ลูกค้าเหนื่อกว่าคู่แข่ง

5.การแข่งขันด้วยต้นทุนผสมกับความแตกต่าง

.

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย