Saturday, 25 March 2023
INSPIRE

SOS จากไลน์กลุ่ม สู่การช่วยเหลือ เรือเสียกลางทะเล ขอชื่นชมทัพเรือ ภาค 1 ที่ไม่ปล่อยผ่าน!! ให้ลอยคอ กลางทะเล

จากในกลุ่ม แอพพลิเคชั่น ไลน์ ชื่อ วิทยุมดดำนาวี ทรภ.1 (ทัพเรือภาคที่ 1) แจ้งข่าว ได้มีข้อความขอความช่วยเหลือ จาก สมาชิกในกลุ่มท่านหนึ่ง ว่า " สวัสดีครับขอความช่วยเหลือด้วย พอดีเรือประมงพื้นบ้าน ชื่อ นำชัยรุ่งเรือง ได้เกิดเหตุเครื่องยนต์เสีย ตอนนี้ลอยลำอยู่  12° 34 N   100° 52 E   เรือวิ่งออกมาจากท่าเรือ ต.สัตหีบครับ ขอความช่วยเหลือด้วยนะครับ " T.0823197747 เบอร์ไต๋เรือครับ

 

ศูนย์ปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ 1 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้เห็นข้อความดังกล่าว และได้ ประสาน กองเรือปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ 1 ส่ง เรือหลวงแสมสาร เข้าให้ความช่วยเหลือ อย่างเร่งด่วน

 

ทัพเรือภาคที่ 1 นับเป็นหน่วยรบที่มีสรรพกำลังทางเรือ ทางบก และทางอากาศ รับผิดชอบดูแลความมั่นคงรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขตทะเลอ่าวไทยตอนบน ถือว่ามีพื้นที่รับผิดชอบอย่างกว้างขวา

 

หลังรับแจ้ง เรือหลวงแสมสาร ได้ออกเรือทันที เพื่อให้ความช่วยเหลือ เรือประมงพื้นบ้าน ชื่อ นำชัยรุ่งเรือง ดังกล่าวและ ได้นำมาส่งในพื้นที่อย่างปลอดภัย ณ บริเวณอ่าวแสมสาร ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีเพื่อรอเรือในเครือข่ายนำกลับเข้าท่าเรือ ต่อไป 

 

กองทัพเรือโดย ทัพเรือภาคที่ 1 ได้จัดเตรียมความพร้อมของเรือใน กองเรือปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ 1 ตลอด 24 ชม. เพื่อน้อมนำตามนโยบาย ผู้บัญชาการทหารเรือ ที่จะช่วยเหลือ พี่ น้อง ประชาชน ในทุกภารกิจ ด้วยกำลังและทรัพยากรที่มีอยู่ อย่างเต็มกำลังความสามารถ

เกษตรกร จ.พิจิตร ดูแล “แตงโม” เป็นอย่างดี ต่อให้ราคาลงต่ำก็ไม่ทิ้งไปไหน!!!

ส.ส.ภูดิท อินสุวรรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดพิจิตร เขต 2 พร้อมทีมงานได้ลงพื้นที่ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 

โดยมีกำนันสมหมาย สนามทอง กำนันตำบลวังทรายพูน กำนันพเยาว์ จำลอง กำนันตำบลหนองปล้อง พร้อมผู้นำท้องที่ร่วมกันนำลงพื้นที่แปลงปลูกแตงโมของนายสุทรี น้อมระวี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 บ้านหนองยางใต้ ต.วังทรายพูน 

ซึ่งประสบปัญหาราคาแตงโมตกต่ำ เหลือเพียงกิโลกรัมละ 3-5 บาท แต่ต้นทุนสูงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งราคาปุ๋ย ค่ายาฆ่าแมลง รวมถึงค่าน้ำมัน ทำให้ประสบภาวะขาดทุน จึงร้องขอให้หน่วยงานภาคราชการหันมาดูแลเกษตรกรผู้ปลูกแตงโมด้วย

ขณะที่นายภูดิท อินสุวรรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตร พรรคพลังประชารัฐ  กล่าวว่า หลังจากได้รับการร้องทุกข์ปัญหาความเดือดร้อนจากเกษตรกรผู้ปลูกแตงโมในพื้นที่อำเภอวังทรายพูน จึงได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากเกษตรกร

โดยพบว่าราคาผลผลิตแตงโมขณะนี้ตกต่ำเป็นอย่างมาก เหลือเพียงกิโลกรัมละ 3-5 บาท อีกทั้งค่าปุ๋ย ค่ายาปราบศัตรูพืช ปรับราคาเพิ่มขึ้นจากเดิมหลายเท่าตัว ทำให้เกษตรกรไม่คุ้มต้นทุนการผลิต 

ซึ่งจะได้รับเอาปัญหาดังกล่าวนำเสนอไปยังสภาผู้แทนราษฎร รวมทั้งกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรฯ ช่วยกันผลักดันแก้ปัญหาให้เกษตรกรผู้ปลูกแตงโมในพื้นที่จังหวัดพิจิตรและพื้นที่อื่นๆ โดยเร็ว

บลูเทค ซิตี้ ร่วมสนับสนุนรถวีลแชร์ให้แก่คนพิการในจังหวัดฉะเชิงเทรา

บลูเทค ซิตี้ เป็นนิคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง ตั้งอยู่ในตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) บนพื้นที่ประมาณ 1,181 ไร่ มูลค่าการลงทุนโครงการ 4,856 ล้านบาท

เป้าหมายของบลูเทค ซิตี้ คือรองรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive) อุตสาหกรรมอุปกรณ์กักเก็บพลังงานไฟฟ้าประจุสูง รวมถึงกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมตามโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก คาดว่าเมื่อเปิดดำเนินการแล้วจะก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนประมาณ 33,200 ล้านบาท เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นประมาณ 8,300 คน

โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ตจังหวัดฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมด้วยนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็นประธานในพิธีมอบรถวีลแชร์ จำนวน100 คัน (มูลค่า 214,000 บาท) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากนายจีรทัศน์ แจ่มไพบูลย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา  คณะกรรมการบริหารอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา และผู้ประกอบการเอกชน

เพื่อนำไปส่งมอบให้กับคนพิการ โดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะนำไปมอบให้แก่คนพิการในพื้นที่  ทั้งนี้  เพื่อเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรเอกชน (Corporate Social Responsibility : CSR ) ในการช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันโดยการใช้รถวีลแชร์ และเป็นขวัญกำลังใจให้กับคนพิการในจังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อไป

วีลแชร์ หรือรถเข็นนั่ง เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้ผู้พิการหรือผู้ป่วยที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหวร่างกายพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้น ทั้งยังอำนวยความสะดวกและลดข้อจำกัดในการทำสิ่งต่าง ๆ การเลือกวีลแชร์ที่ตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างเหมาะสมจึงไม่เพียงแต่จะช่วยให้ไปไหนมาไหนสะดวก แต่ยังส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยเปิดโอกาสสู่โลกการศึกษา การทำงาน และการเข้าสังคมให้ราบรื่นยิ่งขึ้นอีกด้วย

ประเภทผู้ป่วยที่ใช้ได้

  • เป็นอัมพาตไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
  • มีปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและกระดูก
  • มีปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาท
  • ผู้พิการทางด้านร่างกาย
  • ได้รับบาดเจ็บที่ไขสันหลัง
  • เดินหรือทรงตัวผิดปกติ

ภัทรวิน จงวิศาล : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน)

โบ้ท มาร์ซัน “ถ้าเรามีเป้าหมายที่เป็นสิ่งที่ดีกว่าและเราเลือกที่จะทำได้ ทำไมเราจะไม่ทำ”

พรพรรณ ชุนหชัย (เจนนิเฟอร์ คิ้ม) : กรรมการบริษัท เจ.คิม 2010 จำกัด

เจนนิเฟอร์ คิ้ม “อะไรที่มันผ่านไปสามปีสี่ปี มันคาดเดาได้เหมือนจับตัวคนแล้วไม่ตื่นเต้น”

สุทธิมา สุจริตกุล : Founder of NOVA Contemporary Art Gallery

โกะ สุทธิมา “เมื่อเลือกแล้วก็ต้องรับผิดชอบกับการตัดสินใจของตัวเอง”

กฤตธี มโนลีหกุล : “Tencent” Managing Director

กฤตธี Tencent “วิกฤตเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานนะ มันเป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ แต่สิ่งที่ควบคุมได้คือการหาความรู้ไปเรื่อยๆ”

ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ : ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง Ookbee

หมู Ookbie “ธุรกิจมากมายต่างใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อน ยิ่งใช้เทคโนโลยีมากเท่าไหร่ ชีวิตก็ยิ่งได้เปรียบมากขึ้นเท่านั้น”

รรินทร์ ทองมา : Founder of O&B แบรนด์รองเท้าออนไลน์

รรินทร์ O&B “ต้องถามตัวเองก่อนว่าโปรดักท์ของเราดีจริงหรือเปล่า ดีในความรู้สึกเราแค่นั้น หรือมันดีจริง ๆ จนทุกคนรู้สึกได้”

คมแต่เช้า 29 ธันวาคม 2021

 อนาคตจะเป็นอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราทำอะไรในวันนี้

กฤษณ์ บุญญะ : ผู้บริหาร Online Channel Bie The Ska

บี้ เดอะสกา “ลองทำก่อนชาวบ้าน สำเร็จหรือไม่สำเร็จ ลองทำดูก่อน จะได้รู้ว่าดีไม่ดี”

คมแต่เช้า 28 ธันวาคม 2021

ทำตัวให้เหมือนตุ๊กตาล้มลุก เมื่อวันไหนที่ล้มก็ลุกได้เสมอ 

บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์ กรรมการบริหาร กลุ่มเมโทร ออโต้ กรุ๊ป

 บุรินทร์ GR  “การบริการ” เป็นสิ่งที่ต้องมีอยู่ในหลักเกณฑ์ของทุกธุรกิจ

คมแต่เช้า 27 ธันวาคม 2021

การประสบความสำเร็จในชีวิต ไม่ได้อยู่ที่เงินทอง บ้าน รถ เพียงเท่านั้น แต่ความสำเร็จที่แท้จริง คือ ครอบครัวที่มีความสุข

ณัฐวุฒิ ศรีหมอก (F. Hero) เจ้าของแฟรนไชส์ หมูปิ้งฮีโร่ และผู้บริหารแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้า ALTEC

ฟักกลิ้ง “มันยากที่มาตรฐานนั่นแหละ...เราเป็นแบรนด์เล็กๆ อยู่ แต่ก็พยายามจะทำให้ดีที่สุด”


© Copyright 2021, All rights reserved. THE BOSS TIMES
Take Me Top