จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติมในระบบ TCAS65 รอบที่ 2 เปิดรับนักศึกษาเพิ่มอีก 3 โควตา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกาศเปิดรับสมัครสอบ แพทย์จุฬาฯ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 โดยมีโควตาดังต่อไปนี้

1.) โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน

2.) โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ

3.) โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)


 

 

รานละเอียดเพิ่มเติมคลิก :
https://admission.md.chula.ac.th/index_th.html
https://admission.md.chula.ac.th/admission2565.pdf.