มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศตารางปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในระบบ SU-TCAS65 โดยการรับสมัครมีทั้งหมด 4 รอบด้วยกัน พร้อมกำหนดการสอบวิชาเฉพาะ

มหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 ในระบบ SU-TCAS65 โดยเปิดรับสมัครทั้งสิ้น 4 รอบด้วยกัน มีกำหนดการดังต่อไปนี้ 

TCAS65 รอบ 1 Portfolio
รอบ Portfolio ช่วงที่ 1
- รับสมัคร : 26 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
- สอบสัมภาษณ์ : 27 - 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 2 ธันวาคม พ.ศ.2564
- ยืนยันสิทธิ์ในระบบ ม.ศิลปากร : 2-3 ธันวาคม พ.ศ.2564
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 5 ธันวาคม พ.ศ.2564
- ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS : 7 - 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
- สละสิทธิ์ช่วงที่ 1 : 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

รอบ Portfolio ช่วงที่ 2
- รับสมัคร : 7 - 21 ธันวาคม พ.ศ.2564
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 20 มกราคม พ.ศ.2565
- สอบสัมภาษณ์ : 22 - 23 มกราคม พ.ศ.2565
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 28 มกราคม พ.ศ.2565
- ยืนยันสิทธิ์ในระบบ ม.ศิลปากร : 29 - 30 มกราคม พ.ศ.2565
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 31 มกราคม พ.ศ.2565
- ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS : 7 - 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
- สละสิทธิ์ช่วงที่ 1 : 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

TCAS65 รอบ 2 Quota
- รับสมัคร : 21 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม พ.ศ.2565
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 27 เมษายน พ.ศ.2565
- สอบสัมภาษณ์ : 28 - 29 เมษายน พ.ศ.2565
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 30 เมษายน พ.ศ.2565
- ยืนยันสิทธิ์ในระบบ ม.ศิลปากร :  1 พฤษภาคม พ.ศ.2565 
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 2 พฤษภาคม พ.ศ.2565
- ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS : 4 - 5 พฤษภาคม พ.ศ.2565
- สละสิทธิ์ช่วงที่ 2 : 6 พฤษภาคม พ.ศ.2565
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 10 พฤษภาคม พ.ศ.2565

TCAS65 รอบ 3 Admission
- รับสมัคร : 2 - 10 พฤษภาคม พ.ศ.2565
- ประกาศผลในระบบ TCAS ครั้งที่ 1 : 18 พฤษภาคม พ.ศ.2565
- ยืนยันสิทธิ์การประกาศผลครั้งที่ 1 : 18 - 19 พฤษภาคม พ.ศ.2565
- ประกาศผลในระบบ TCAS ครั้งที่ 2 : 24 พฤษภาคม พ.ศ.2565
- ยืนยันสิทธิ์การประกาศผลครั้งที่ 2 :  24 พฤษภาคม พ.ศ.2565
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย : 28 - 29 พฤษภาคม พ.ศ.2565
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 3 มิถุนายน พ.ศ.2565

TCAS65 รอบ 4 Direct Admission
- เปิดรับบางสาขาเท่านั้น
- จะประกาศข้อมูลให้ทราบอีกครั้ง

กำหนดการสอบวิชาเฉพาะ
- สมัคร 21 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม พ.ศ.2565 
- สอบวิชาเฉพาะ 26 - 27 มีนาคม พ.ศ.2565