ไม่ฉลาดในห้องเรียนไม่เป็นไร!! เพราะความฉลาดมีถึง 9 แบบ มาลองดูกันว่า คนบางอาจจะมีความฉลาดในแบบเฉพาะของเขาก็เป็นได้

แม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไป แต่ความฉลาดที่ถูกให้ค่าและหยิบยกมาบัญญัติว่าเป็นความฉลาดนั้นจะเน้นหนักเฉพาะความฉลาดทางด้านตรรกะหรือทางด้านภาษาเสียส่วนใหญ่ 

แต่รู้หรือไม่ว่าจริงๆ แล้ว ความฉลาดมีถึง 9 แบบด้วยกัน ! ไปลองดูกันว่าบุตรหลานของคุณอาจจะมีความฉลาดในแบบเฉพาะของเขาก็เป็นได้ 

1. Logic Smart ฉลาดเรื่องตัวเลขและตรรกะ คือ ความสามารถในการเข้าใจอะไรต่างๆ และมีทักษะอย่างการคำนวณ การแก้ปัญหา ความละเอียดรอบคอบ การทำข้อสอบได้ดี 
 


2. Word Smart ความฉลาดทางด้านภาษา คือ คนที่มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนได้ดี ซึ่งจะทำให้คนนั้นชอบอ่านหนังสือ เขียนหนังสือ ท่องศัพท์ ซึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอนก็มีแบบทดสอบประเภทนี้เยอะ เด็กคนไหนเก่งเรื่องนี้ก็จะถือว่าเก่งตามมาตรฐานโรงเรียน
 


3. Picture Smart ฉลาดในเรื่องภาพ คือ คนที่ชื่นชอบศิลปะ การออกแบบ แฟชั่น และคนที่สามารถจินตนาการและอธิบายหลายอย่างที่ออกมาเป็นภาพได้เป็นอย่างดี
 


4. Body Smart ฉลาดในการใช้ร่างกาย คือ ความฉลาดทางด้านร่างกาย เป็นความสามารถที่สามารถควบคุมร่างกายได้ดี และมีความกระตือรือร้น เช่น นักเต้น นักกีฬา นักแสดง 
 

 

5. Sound Smart ความฉลาดเรื่องเสียง คือ คนที่มีความสุขกับการได้ฟังเสียงเพลง และสิ่งนั้นๆ ทำให้ชอบการเขียนเพลง ร้องเพลง แสดงดนตรี เช่น นักร้อง นักแต่งเพลง นักดนตรี 
 


6. People Smart ฉลาดเกี่ยวกับผู้คน คือ คนประเภทที่เมื่อพูดออกมาแล้วจะมีเสน่ห์สุดๆ ชอบเข้าสังคม เล่าเรื่อง ทำกิจกรรมกับคนเยอะๆ เช่น นักพูด ครูบาอาจารย์ ที่ปรึกษาด้านต่างๆ ซึ่งความฉลาดด้านนี้ คือความฉลาดที่สำคัญมากกับงานทุกแบบ
 


7. Self Smart ฉลาดรู้ทันตัวเอง คือ ความฉลาดในการทำอยู่คนเดียวอย่างมีประสิทธิภาพ และทำอะไรคนเดียวมากกว่าเป็นกลุ่ม คนเหล่านี้ชอบอ่านหนังสือ How to, Self Help คนประเภทนี้จะรู้จักตัวเองและเข้าใจความรู้สึกของตัวเองได้ดี เช่น นักจิตวิทยา นักปรัชญา นักบำบัด 
 


8. Nature Smart ฉลาดทางธรรมชาติ คือ คนที่ชอบธรรมชาติ ชอบเลี้ยงสัตว์และมีทักษะในการสื่อสาร ฝึกสัตว์ให้เชื่องได้ ชอบกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น สัตวแพทย์ นักอนุรักษ์ป่าไม้ หรือคนรักสัตว์ 
 


9. Spirit Smart ฉลาดในการใช้ชีวิต คือ คนที่ชอบตั้งคำถามซับซ้อน อย่างเช่น เราเกิดมาทำไม เราเป็นใคร คนประเภทนี้ สามารถหาความสงบได้ด้วยตัวเอง และเป็นคนที่หาความหมายของการใช้ชีวิตตัวเองมากกว่าการครอบครองสิ่งของต่างๆ และชอบนั่งสมาธิ เช่น พระ นักบวช นักปรัชญา
 

คนบางคนอาจเกิดมาพร้อมความฉลาดบางอย่างเฉพาะตัว ซึ่งการใช้ชีวิตให้มีคุณภาพนั้น ความฉลาดรอบด้าน สามารถได้รับการพัฒนาให้ครบทุกด้านได้ เกิดมาทั้งที ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและคุ้มค่าด้วยการพัฒนาตัวเองกันค่ะ 

เรื่อง: ปริม กุญชนิตา กุญชร ณ อยุธยา Program Director THE STUDY TIMES


อ้างอิง: The 9 Types Of Multiple Intelligences – Which Type Of Genius Are You? (understandingcompassion.com