คำคมคนดัง ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

โอกาสจะวิ่งเข้าไปหาคนที่มีศักยภาพ 
หากคนๆ นั้น หยุดพัฒนาตัวเอง โอกาสก็จะหาย 
- ก๊อต จิรายุ ตันตระกูล -