ที่ 1 จปร. คว้าทุนเรียนต่อ “WEST POINT” สหรัฐอเมริกา โรงเรียนเตรียมทหาร ที่ดีที่สุดในโลก มุ่งนำความรู้กลับมาพัฒนาบ้านเกิด

1.) ลัคกี้ พีรวัส ชูศักดิ์ ปัจจุบันอายุ 19 ปี นักเรียนนายร้อย ได้รับทุนกองทัพบกไปศึกษาต่อโรงเรียนนายร้อย “WEST POINT”  สหรัฐอเมริกา

2.) ลัคกี้สอบเข้าโรงเรียนนายร้อย จปร. ได้ที่ 1 โดยการสอบแบ่งเป็น 2 รอบ รอบแรกเป็นรอบวิชาการ ในตอนนั้นคะแนนอยู่ลำดับที่ 2 แต่หลังจากเอาคะแนนทดสอบร่างกายมาคิดด้วย ทำให้ผลคะแนนรวมได้ที่ 1 ของทหารบก ส่วนของเหล่าอื่นในรอบวิชาการ ทำคะแนนทหารอากาศได้ที่ 2 ตำรวจที่ 2 ทหารเรือที่ 7 

3.) เคล็ดลับ คือ การทำโจทย์ด้านวิชาการอย่างสม่ำเสมอ สอบถามรุ่นพี่ และไม่ลืมเรื่องออกกำลังกาย ลัคกี้ฝึกวิ่งทุกวัน 

4.) ลัคกี้ตั้งเป้าแน่วแน่ ว่าจะชิงทุนไปเรียนต่างประเทศตั้งแต่วันแรกที่สอบติดเตรียมทหาร เชื่อว่าเป็นความฝันของใครหลายคนที่อยากจะไปเรียนต่อเมืองนอก ค้นหาจนพบว่ามีทุนที่ได้ไปเรียนอเมริกาฟรี และมีเงินเดือนให้ด้วยระหว่างเรียน ไม่ใช่โอกาสที่หาง่ายๆ เมื่อมีก็ควรจะคว้าเอาไว้

5.) เทคนิคการชิงทุน WEST POINT  ในโรงเรียนจะมีคนไทยได้แค่ 4 คน และไม่ใช่ว่าได้ทุนแล้วจะได้ไป ต้องมีการทดสอบร่างกายของทางอเมริกา มีเกณฑ์คะแนนสอบ IELTS SAT รวมทั้งการเขียน Essay ในปีของลัคกี้ใช้เกรดจากเตรียมทหาร 50% อีก 50% แบ่งเป็นทดสอบร่างกาย 20% คะแนนวิชาการ อีก 20% และสัมภาษณ์อีก 10% 

6.) นอกจากนี้ยังมีชาเลนจ์ ที่เรียกว่า การสอบ ALCPT หรือ American Language Course Placement Test  เต็ม 100 คะแนน หากได้ไม่ถึง 70 คะแนน ไม่มีสิทธิ์ไปเมืองนอก แต่ถ้าเกิน 70 แต่ไม่ถึง 80 คะแนน ไม่มีโอกาสได้ไปอเมริกากับออสเตรเลีย ซึ่งลัคกี้ทำได้ 91 คะแนน

7.) สำหรับลัคกี้ การตั้งเป้าหมาย ทำให้เห็นปลายทาง เมื่อมีเป้าหมายก็ต้องพยายามกระตุ้นตัวเอง เมื่อตั้งเป้าไว้ว่าอยากไปเมืองนอก ก็เริ่มถามรุ่นพี่ว่ามีหลักเกณฑ์ยังไง ทำคะแนนอย่างไรบ้าง เตรียมตัวทั้งด้านวิชาการและด้านร่างกาย 

8.) ความคาดหวังในการไปเรียนต่างประเทศของลัคกี้ คืออยากจะรู้ว่า West Point มหาวิทยาลัยทหารที่ถูกเรียกว่าดีที่สุดในโลกมันเป็นยังไง สิ่งไหนที่เอานำมาปรับใช้กับบ้านเราได้ อะไรที่สามารถพัฒนาปรับใช้ให้เท่าทันเขาได้ 

9.) นอกจากนี้ ลัคกี้ยังมีความสนใจด้านเศรษฐศาสตร์ เนื่องจากมองเห็นว่าเศรษฐศาสตร์สำคัญกับทุกอาชีพ เป็นสิ่งที่น่าสนใจควบคู่กับอาชีพทหาร บางทีอาจจะมีโอกาสสำหรับการทำงานในอนาคต 

10.) สุดท้าย ภาพฝันในอนาคตของลัคกี้ คือนำความรู้ที่ได้จากระบบอเมริกา กลับมาปรับใช้พัฒนากับระบบของไทยเรา เป็นคนส่วนหนึ่งที่จะมาช่วยปรับปรุงโรงเรียนที่ให้ทุนเราไป