เสริมมงคลรับตรุษจีน! อยากเรียนเก่ง สอบผ่าน สักการะเทพแห่งการศึกษา “บุ่งเซียงตี่กุง”

ปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบัน การเรียน ถือเป็นความเครียดอันดับต้นๆ ของเด็กและผู้ปกครอง เพราะต้องแบกทั้งความรู้สึกดดัน ความหวัง และการแข่งขัน บางทีพยายามเต็มที่แล้วอาจยังไม่สบายใจ จึงต้องหาที่พึ่งทางใจกันบ้าง วันนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับเทพเจ้าจีน ที่นับถือกันว่าเป็นเทพแห่งการอำนวยประโยชน์ในด้านการศึกษา

ความจริงการเสริมดวงเรื่องการเรียนมีหลายวิธี แต่วิธีที่คนจีนโบราณแนะนำสู่ลูกหลานคือ การไปสักการะ บุ่งเซียงตี่กุง หรือ เหวินซางตี้จวิน เป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภและเทพเจ้าการศึกษา และเทพเจ้าแห่งการประพันธ์ เป็นเทพที่ปัญญาชนเลื่อมใสศรัทธามากที่สุด คติความเชื่อคนจีนโบราณเชื่อว่าเป็นดาวเหวินซางดาวแห่งการศึกษามาจุติ บางทีเรียกว่าเทพกษัตริย์เหวินชาง

สำหรับการไปสักการะไปได้ที่ ศาลเจ้ากว๋องสิว วัดเล่งเน่ยยี่และวัดทิพยวารีวิหาร และวัดจีนอื่น ๆ ทั่วประเทศไทยที่มีการสร้างรูปเทพเจ้าเหวินซางตี้จวินไว้บูชา

วิธีบูชา เตรียมหัวหอม ที่พ้องเสียงกับคำว่าฉลาดในภาษาจีน ขึ้นฉ่าย ออกเสียงภาษาจีนกลางคล้ายความหมายว่า ความมุมานะ บากบั่น ซาลาเปา ออกเสียงภาษาจีนกลางคล้ายความหมายว่า การสอบติด และเสื้อที่ใส่วันสอบวางที่โต๊ะบูชา และนำบัตรประจำตัวสอบไปวนซ้ายไปขวาผ่านควันธูป เพราะมีความเชื่อว่าจะเสริมดวงเรื่องการสอบ


ขอบคุณที่มา: https://thaiza.com/horoscope/belief/399734/