วัดป่าดอยพระบาท เชียงราย วัดโบราณ นอกกระแสหลักของการท่องเที่ยว

ความเงียบสงบท่ามกลางความร่มรื่นของแมกไม้บนเนินเขาเล็กๆในตำบลบ้านดู่ เป็นที่ตั้งของ “วัดดอยพระบาท” หรือที่สมัยก่อนชาวบ้านเรียกกันว่า วัดป่าดอยพระบาท อีกหนึ่งวัดเก่าแก่อายุหลายร้อยปีที่ซ่อนตัวอยู่ในเมืองเชียงราย
.
วัดป่าดอยพระบาท เชียงราย ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักจากนักท่องเที่ยวขาจร หากกล่าวว่าเป็นวัดที่อยู่นอกกระแสหลักของการท่องเที่ยวก็ได้ แต่วัดโบราณที่สันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่ในสมัยพ่อขุนเม็งรายมหาราชแห่งนี้ ก็มีสิ่งที่น่าสนใจให้แวะมาชื่นชม สักการะ พร้อมทั้งเป็นแหล่งปฏิบัติธรรมที่มีบรรยากาศเหมาะสำหรับใครที่ต้องการปลีกความวุ่นวายมาสู่ความสงบ
.
วัดเป็นสถานที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง ประทับบนก้อนหินใหญ่อยู่บนเนินเขา รอยพระพุทธบาทจำลองนี้ มีการพบครั้งแรกในสมัยสงครามโลก ครั้งที่สอง
.
สันนิษฐานกันว่า วัดสร้างมานาน และมีอายุกว่า 700 ปี เดิมชื่อวัดป่าดอยพระบาท และกลายเป็นวัดร้างไม่มีพระสงฆ์ในช่วงเวลาหนึ่ง จนกระทั่งเมื่อมีการพบรอยพระพุทธบาท ได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ ราวปี พ.ศ. 2480 และยังทำให้พบศิลาแลง รวมถึงอิฐเป็นจำนวนมาก จากการพิสูจน์หลักฐานทางโบราณคดีพบว่าเป็นหินสีเขียวโบราณที่มีอายุช่วงพุทธศตวรรษที่ 18- 23 โดยฐานเป็นรูปสี่เหลียมกว้าง 10 ซม. ยาว 12 ซม.
.
วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2518 โดยมีเรื่องเล่าเป็นตำนานสืบต่อกันมา พระพุทธองค์ทรงเสด็จมายังเนินเขาแห่งนี้ ได้ประทับรอยพระบาทไว้ จึงเป็นที่มาของชื่อเนินเขา “ดอยพระบาท”
.
ต่อมาได้มีการสร้างพระธาตุไว้บริเวณใกล้กับรอยพระบาท ซึ่งเป็นพระธาตุองค์ใหม่ สร้างคร่อมองค์เดิมที่เป็นซากปรักหักพังไปแล้ว ลักษณะพระธาตุ มีฐานปัทม์สูงสองชั้น คั่นด้วยฐานบัวแก้วต่อหน้ากระดานรับเรือนธาตุ ไม่ย่อมุม เรือนธาตุมีซุ้มจระนำประดิษฐ์ฐานพระพุทธรูปทั้ง 4 ทิศ ประดับลวดลายซุ้มแบบพม่า
.
มณฑปรอยพระพุทธบาท ยังมีจุดที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็น บ่อน้ำทิพย์ แต่เดิมเคยมีน้ำไหลออกมาตลอดเวลา แต่ปัจจุบันไม่มีแล้ว บริเวณด้านล่างนอกจากมีวัดเก่าแก่ยังมีการสร้างปูนปั้นรูปต่างไป และรูปปั้นของนรกภูมิอีกด้วย
.
วัดมีการบูรณะและเปลี่ยนแปลงเรื่อยมา เช่น ใน พ.ศ. 2539 แม่ลาวัลย์ ได้สร้างมณฑปครอบรอยพระพุทธบาทถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ และได้สร้างบันไดขึ้นไปยังรอยพระพุทธบาทจำนวน 942 ขั้น
.
ในปี พ.ศ. 2546 มีการพบเครื่องทรงประเภทเครื่องประดับ เช่น มงกุฎ ปิ่นปักผม เป็นทองและเงินจำนวนมาก ขณะเตรียมการก่อสร้างวิหารหลังใหม่ ซึ่งเชื่อว่าเป็นของโบราณสมัยพ่อขุนเม็งรายมหาราช
.
ในทุกปีประมาณเดือนพฤษภาคมจะมีการสรงน้ำรอยพระพุทธบาท โดยมีกิจกรรมมากมายมีการประกวดจุดบั้งไฟ ซึ่งเชื่อว่าเป็นการขอฝน และการเดินทางขึ้นนมัสการรอยพระพุทธบาท
.
วัดดอยพระบาท ตั้งอยู่บนดอยพระบาท หมู่ 7 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย


ที่มา https://mgronline.com/travel/detail/9650000097586