ศธ.เตรียมเสนอ ยูเนสโก ยกย่อง ‘ในหลวง ร.9’ เป็นบุคคลที่ทรงคุณค่าของโลก

เมื่อวันที่ 17 ต.ค.2565 ที่ผ่านมา น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ มอบหมายให้นายอรรถพล สังขวาสี รักษาราชการแทนปลัด ศธ. ไปจัดข้อมูลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อเสนอให้องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ประกาศยกย่องเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่าของโลก
.
เนื่องจากพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนชาวไทย และในวันที่ 5 ธันวาคม 2570 จะเป็น วาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วย
.
ด้าน นายอรรถพล กล่าวว่า เมื่อปี 2564 ที่ผ่านมา ที่ประชุมยูเนสโกประกาศยกย่องพระนามสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เป็นบุคคลสำคัญของโลก ตามที่ประเทศไทยเสนอ
.
โดยคาดว่าภายในต้นปี 2566 จะเฉลิมฉลอง ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้รับยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลก ที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร และในปีถัดไป ศธ.จะเสนอพระนามในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อประกาศยกย่องเป็นบุคคลทรงคุณค่าของโลก
.
เนื่องจากพระองค์ท่านทรงมีพระอัจฉริยภาพหลายด้าน ทั้งยังทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อปวงชนชาวไทย ตั้งแต่ดินถึงฟ้า ไม่ว่าจะเป็น การแก้ปัญหาเรื่องดินในการทำการเกษตร และโครงการพระราชดำริฝนหลวง เพื่อสร้างฝนเทียม สำหรับบรรเทาปัญหาความแห้งแล้งขาดแคลนน้ำในการเกษตร
.
นายอรรถพล กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ตนส่งเรื่องดังกล่าวให้น.ส.ตรีนุชเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อให้ ครม.เสนอเรื่องดังกล่าวไปยังสำนักพระราชวัง เพื่อกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสนอพระนามในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นบุคคลผู้ทรงคุณค่าของโลก และจะแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเสนอข้อมูล และเหตุผลในการเสนอชื่อในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้ยูเนสโกประกาศเป็นบุคคลทรงคุณค่าของโลกต่อไป


ที่มา https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_7320146