Monday, 4 December 2023
THE STUDY TIMES

พิธีจุดประทีปไต้น้ำมัน วันออกพรรษาของชาวอีสาน

หลังจากที่พระภิกษุสงฆ์ได้อยู่จำพรรษาในอาราม ครบ 3 เดือนตามพระวินัยบัญญัติแล้ว เมื่อถึงวันออกพรรษา ที่เรียกว่า วันมหาปวารณา ชาวพุทธจะถือเป็นวันสำคัญ เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงสู่โลกมนุษย์ หลังจากเสด็จขึ้นไปจำพรรษาเพื่อการตรัสอภิธรรมเทศนาโปรดพระมารดาในเทวโลกอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ถ้วนไตรมาส พออออกพรรษาแล้วก็เสด็จมายังโลกมนุษย์โดยเสด็จมาทางบันไดสวรรค์ที่ประตูเมืองสังกัสสะ แคว้นปัญจาละ (รัฐปัญจาบ ประเทศอินเดีย) วันที่เสด็จลงจากเทวโลกนั้นเรียกกันว่า “วันเทโวโรหณะ” ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือโบราณเรียกว่า วันพระเจ้าเปิดโลก หมายถึง โลกธาตุทั้ง 3 คือ สวรรค์ มนุษย์ และนรก สามารถมองเห็นกันได้
.
มูลเหตุนี้เองชาวอีสานจึงมี พิธีจุดประทีปไต้น้ำมันในเวลากลางคืนตั้งแต่ช่วงเวลา 18.00 – 20.00 น. เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเฉลิมฉลองวาระที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงสู่โลกมนุษย์ ก่อนถึงวันออกพรรษาชาวบ้านจะไปรวมกันที่วัดเพื่อตั้งหอประทีป เรียกตามแต่ละท้องถิ่นว่า หอประทีป, หอฮุ่งเฮือง, หอไต้น้ำมัน ฯลฯ ตั้งเป็นหอเพียงตา ผนังด้านหลังปิดด้วยฝาไม้ไผ่ขัด ตามต้นเสาประดับด้วยต้นกล้วยต้นอ้อย ประดับดอกไม้ เพื่อใช้วางดวงประทีปทำด้วยลูกตูมกาขาว ภาคอีสานเรียก หมากขี้กา ซึ่งชาวบ้านจะนำมาเจาะรูคว้านเนื้อด้านในออกใส่น้ำมัน พร้อมไส้ทำด้วยฝ้าย (มีลักษณะเหมือนตะเกียง) หรือนำลูกตูมกานำมาผ่าครึ่งขูดเอาเนื้อด้านในออกใส่เทียนไขทำไส้เป็นรูปตีนกา บางท้องถิ่นนำลูกตูมกาคว้านเอาเนื้อและเมล็ดข้างในออก จากนั้นใช้มีดแกะลายต่างๆ อย่างประณีต ส่วนล่างเจาะรูไว้สำหรับสอดเทียนเข้าไปด้านใน เมื่อเวลาจุดเทียนแสงก็จะออกตามลายที่แกะ ทำให้มีความสวยงามไปอีกแบบหนึ่ง
.
พิธีจุดประทีปไต้น้ำมัน ชาวอีสานจัดประกอบพิธีทั้งหมด 3 วัน คือ วันไต้ประทีปน้อย ในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 วันไต้ประทีปใหญ่ ในวันวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 และวันไต้น้ำมันล้างหางประทีป ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 เป็นวันสุดท้าย
.
ตอนเช้าในวันแรม 11 ค่ำ เดือน 11 มีการตักบาตรเทโวโรหณะ ถวายภัตตาหาร รักษาศีล ฟังพระธรรมเทศนา บางท้องถิ่นมีการกวนข้าวทิพย์ และถวายต้นปราสาทผึ้งด้วย ถือเป็นงานบุญสำคัญอีกอย่างหนึ่งของชาวอีสานที่สืบทอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างไม่เสื่อมคลาย


ที่มา https://www.silpa-mag.com/culture/article_11977 
 

“วันตะดิงจุด” วันออกพรรษาเมียนมากับบริบทที่ต่างกับไทย

ความเหมือนที่แตกต่าง!! ออกพรรษาในเมียนมา 'เข้าวัดทำบุญ-ขอขมาผู้ใหญ่' รากเหง้าที่คงอยู่ แต่ดูเลือนลางห่างจากสังคมไทย
.
ในเดือนตุลาคมนี้เป็นเดือนที่มีวันสำคัญในเมียนมา ซึ่งก็คือ 'วันตะดิงจุด' (Thadingyut) หรือ วันออกพรรษา นั่นเอง ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 9 ตุลาคม ในขณะที่วันออกพรรษาของไทยคือ วันที่ 10 ตุลาคม  
.
เอย่าเชื่อว่าหลายคนคงมีคำถามว่าทำไมวันพระพม่ากับวันพระไทยไม่ตรงกัน?
.
เหตุผลที่แท้จริงนั้นไม่แน่ชัด แต่เท่าที่เอย่าเคยได้ยินมา เนื่องจากเมียนมาและไทยอยู่คนละเส้นเวลา ทำให้การคำนวณวันตามจันทรคติไม่ตรงกันด้วย แต่บางข้อมูลบอกว่าพม่านั้นใช้การดูวันที่พระจันทร์เต็มดวงจริงไม่ได้คำนวนตามจันทรคติ ดังนั้นทำให้วันพระของพม่าไม่ตรงกับของไทยที่ใช้ระบบการคำนวนตามจันทรคติ ซึ่งทั้ง 2 แหล่งที่เอย่าได้ยินมาก็ถือว่ามีเหตุผลทั้งคู่ตามแต่ทุกท่านแล้วว่าจะเชื่อใคร
.
ย้อนกลับมาที่ วันตะดิงจุด หรือ วันออกพรรษาของคนเมียนมานั้น ตอนเช้าทุกคนจะเดินทางไปวัดทำบุญ ซึ่งสังเกตุได้ว่าตามเจดีย์ทุกที่ในวันนี้จะมีคนแน่นตลอดทั้งวัน และในยามค่ำจะมีการจุดเทียนหรือประทีบที่เจดีย์ และที่บ้านเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการต้อนรับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เสด็จกลับมาจากดาวดึงส์ โดยประเพณีการจุดดวงประทีปนี้ไม่ได้มีแค่ในเมียนมาเท่านั้น แต่มีในประเทศรอบข้างบ้านเราด้วยเช่น ลาว เป็นต้น
.
ในวันที่ 15 ค่ำเดือน 11 นี้ในเมียนมาไม่ได้มีตำนานพญานาคพ่นดวงไฟเหมือนที่เกิดขึ้นในแม่น้ำโขง แต่นอกจากการจุดดวงประทีปที่พื้นแล้ว หลายพื้นที่ก็มีการลอยประทีปบนอากาศเช่นกัน เช่น ในรัฐฉาน และบางแห่งก็ลอยดวงประทีปในน้ำเหมือนกับการลอยกระทงของบ้านเราก็มี
.
นอกจากกิจกรรมทางศาสนาแล้วในวันที่ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ วันนี้ยังเป็นวันที่ผู้น้อยไปเยี่ยมผู้หลักผู้ใหญ่และมีพิธีกรรมที่น่ารักอันหนึ่ง คือ พิธีขอขมา โดยพิธีนี้ผู้น้อยหรือผู้ที่มีอายุน้อยกว่าจะขอขมาผู้ที่มีอายุมากกว่าแลละผู้อาวุโสนอกจากจะอโหสิกรรมให้ในสิ่งที่ผู้น้อยทำผิด ทั้งมโนกรรม วจีกรรม กายกรรม แล้วผู้ใหญ่บางที่ก็แจกเงิน แจกทองให้ผู้น้อยด้วย ซึ่งพิธีนี้นอกจากทำกันในบ้านแล้วยังกระทำกันในที่ทำงานด้วย
.
ประเพณีที่ดีงามเหล่านี้โดยเฉพาะการขอขมาหรือ ในภาษาพม่าเรียกว่า 'กะเด๊าะ' นั้น เป็นพิธีที่หายไปจากสังคมไทย เมื่อการพัฒนาของเมืองเข้ามาแทนที่ซึ่งนอกจากการเข้าวัดทำบุญที่ลดลงในประเทศไทยแล้ว จริยวัตรอันดีงามของคนในอุษาคเนย์อย่างการขอขมาก็หายไปจากสังคมไทยเช่นกัน  
.
แม้เมียนมาจะไม่ได้เป็นประเทศที่ร่ำรวยเงินทอง แต่เขามีความร่ำรวยทางวัฒนธรรมและอารยธรรมที่หยั่งรากลึกและยังอยู่ในคนหมู่มากในเมียนมา บางครั้งเอย่าก็อยากให้มีการปลูกฝังวัฒนธรรมของไทยให้แข็งแรง 
.
รากเหง้าทางวัฒนธรรมของคนไทย ณ วันนี้แทบจะเรียกได้ว่าเป็นเพียงกิจกรรมในงานโรดโชว์ในโรงเรียน หรือแค่สินค้าสำหรับขายให้นักท่องเที่ยวเท่านั้น 
.
ฉะนั้นจะดีแค่ไหน หากเราปลูกฝังวัฒนธรรมอันดีงามของไทยจนมันหยั่งรากลึกและแผ่ออกมาจากการกระทำเหมือนในอดีตที่ต่างชาติเรียกไทยเราว่า 'สยามเมืองยิ้ม' เพราะที่คนไทยเราชอบไปเที่ยวเมียนมา ส่วนหนึ่งก็เพราะว่า เราชอบวัฒนธรรมของคนเมียนมาไม่ใช่หรือ?...
.
เรื่อง: AYA IRRAWADEE


ที่มา https://thestatestimes.com/post/2022101005 

 

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ลพบุรี ที่เที่ยวใกล้กรุงฯ ชวนนั่งรถชมวิวสวย

เที่ยวใกล้กรุงเทพ ที่เราจะพาไปปักหมุดกันในวันนี้ ก็คือ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ พิกัดเที่ยวสุดชิล ของ ลพบุรี ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเลย แค่เพียง 2-3 ชั่วโมงเท่านั้น เหมาะกับคนที่อยากมานั่งชิล รับลมเย็นๆ ชมวิวสวยๆ บอกเลยว่าไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง มาปล่อยกายพักผ่อนแบบสโลว์ไลฟ์กันสักหน่อย รับรองว่าจะถูกใจแน่นอน
.
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตั้งอยู่ใน ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เป็นเขื่อนดินที่ไว้สำหรับเก็บกักน้ำที่ยาวที่สุดในไทย สร้างขึ้นจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม โดยครอบคลุมพื้นที่ของ 2 จังหวัด นั่นคือ ลพบุรีและสระบุรี นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดลพบุรีอีกด้วย
.
บริเวณเขื่อนจะมี สวนเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ริมอ่างเก็บน้ำ บรรยากาศจะมีลมพัดเย็นๆ อยู่ตลอดเวลา และมีต้นไม้ร่มรื่น จุดนี้จะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อนชมวิวธรรมชาติ สูดอากาศบริสุทธิ์กัน ทั้งเอาเสื่อมาปูนั่งเล่นนอนเล่น หรือจะนั่งชิลรับประทานอาหาร ถ่ายรูปวิวสวยๆ ให้อาหารปลาในอ่างเก็บน้ำก็ชิลสุดๆ ไปเลย
.
จุดท่องเที่ยวของบริเวณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ นั้น จะมีทั้ง สถานีรถไฟเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ที่อยู่บริเวณทางเข้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สามารถไปถ่ายรูปสวยๆ กันได้เลย อาคารอเนกประสงค์ริมอ่างเก็บน้ำ ที่จะมีสถานที่ปล่อยปลาและจุดนั่งชมวิวริมอ่างเก็บน้ำชิลๆ หอคอยเฉลิมพระเกียรติ พิพิธภัณฑ์ฯ ของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และ สันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ที่มีบริการรถรางนำเที่ยวชมวิวบริเวณสันเขื่อนฯ ที่มีความยาวกว่า 9,720 เมตรนั่นเอง
.
โดยรถรางของที่นี่ จะมีบริการตั้งแต่ 08.00-16.30 น. ค่าบัตรโดยสารอยู่ที่ 25 บาท (เด็ก 10 บาท) ซึ่งจะเป็นรถรางที่ใช้รถไถลากไปแบบเรื่อยๆ ตามสันเขื่อนที่ผ่านจากเขต จังหวัดลพบุรี ไปจนถึง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรีเลย เรียกได้ว่านั่งรับลม ชมวิวของเขื่อนกันได้แบบเต็มอิ่มเลย ระหว่างทางนั้น รถรางจะวิ่งไปจนถึงจุดพักบริเวณพระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่ คือ พระพุทธรัตนมณีมหาบพิตรชลสิทธิ์มงคลชัย หรือ หลวงปู่ป่าสัก ที่จะให้นักท่องเที่ยวแวะลงไปกราบสักการะและถ่ายรูปกัน
.
นอกจากนี้บริเวณจุดพักยังมีร้านค้าขายของขึ้นชื่ออย่าง เมล็ดทานตะวัน ทั้งแบบอบน้ำผึ้ง อบเกลือ ให้ได้แวะซื้อไปกินเพลินๆ ระหว่างชมวิวอีกด้วย ใช้เวลาทั้งหมด 1 ชั่วโมงในการนั่งชมวิวบนรถรางนี้ สำหรับทริปในวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้ คงจะไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้ว เรียกว่าได้พักผ่อนปล่อยใจไปกับสายลมจริงๆ ใครกำลังหาที่เที่ยวในวันหยุดแบบนี้ แนะนำให้มาที่ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 
.
การเดินทาง ไป เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ถ้าตรงมาจากตัวเมืองลพบุรี เราสามารถใช้ถนนเส้นทางลพบุรี-โคกตูม-พัฒนานิคม หรือ  ถนนทางหลวงหมายเลข 3017 ตรงมาได้เลย โดยจะใช้ระยะทางประมาณ 48 กิโลเมตร หรือถ้าใครไม่มีรถส่วนตัว ที่นี่ก็มีบริการรถสองแถวลพบุรี-วังม่วง โดยสองแถวจะผ่านหน้า เขื่อนป่าสักชลสิทธ์ สามารถไปขึ้นรถได้จากสถานีขนส่งลพบุรีได้เลย


ที่มา https://travel.trueid.net/detail/95ZK74qZNVA 
 

อยาก "บริจาคเลือด" ไปที่ไหน ? ลงทะเบียนออนไลน์ได้ไหม ? เช็กที่นี่

บริจาคโลหิต ฝ่าทุกวิกฤติ ส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัย ให้ผู้ป่วยได้ผ่าตัด โรงพยาบาลทั่วประเทศต้องการเลือดทุกกรุ๊ป ไม่ว่าจะเป็น กรุ๊ปเลือด A , B , O และ AB เพื่อหมอนัดผ่าตัดเต็มรูปแบบ และผู้ป่วยต้องการโลหิตจำนวนมาก ส่งผลกระทบโลหิตคงคลังไม่เพียงพอ ทางสภากาชาดไทยจึงเชิญชวนร่วมบริจาคเลือด
.
ลงทะเบียนบริจาคเลือดออนไลน์
สามารถลงทะเบียนนัดหมายบริจาคโลหิต Online ล่วงหน้าได้แล้ว เพียงคลิก http://bdbooking.nbc.in.th
.
วิธีลงทะเบียนบริจาคเลือดออนไลน์
1.เข้าเว็บไซต์ http://bdbooking.nbc.in.th จองนัดบริจาคโลหิตออนไลน์ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ กรุงเทพฯ
2.คลิก นัดบริจาคโลหิต
3.กรอกรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล , ประเภทผู้บริจาคโลหิต  และวันนัดหมายบริจาคเลือด
หรือ เช็คสถานที่รับบริจาคโลหิต ในโครงการ “Blood Hero ปี 2” คลิก https://bit.ly/3kNcN9E
.
บริจาคเลือด ที่ไหน ? 
•    ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถ.อังรีดูนังต์
•    หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ 6 แห่ง (Fixed Station)
•    โรงพยาบาลสาขาในเขตกรุงเทพฯ 6 แห่ง
•    ภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง 12 แห่ง  หรือ
•    หรือเช็กสถานที่รับบริจาคโลหิตได้ที่ https://bit.ly/2XGCf4l 
.
สิ่งที่ผู้บริจาคเลือดต้องรู้มีอะไรบ้าง ???
•    คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต คลิก https://bit.ly/2waeyr2
•    ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครผู้บริจาคโลหิต คลิก https://bit.ly/3c4yHRX 
•    ดาวน์โหลดแบบคัดกรองตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 คลิก https://bit.ly/2WdB1ws  
•    ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยินยอมผู้ปกครองให้บริจาคโลหิต (สำหรับผู้ที่อายุ 17 ปีบริบูรณ์) คลิก https://bit.ly/3o68TsG 
หมายเหตุ ผู้บริจาคโลหิตที่ปรินท์แบบฟอร์มใบสมัครผู้บริจาคโลหิตมาจากบ้าน จะต้องปรินท์แบบคัดกรองตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 แนบมาด้วย
.
การเตรียมตัวบริจาคโลหิต
•    นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 5 ชั่วโมง
•    สุขภาพแข็งแรง พร้อมที่จะบริจาคโลหิต งดบริจาคเมื่อรู้สึกไม่สบาย
•    หากอยู่ระหว่างรับประทานยารักษาโรค ให้แจ้งแพทย์/พยาบาล ผู้ตรวจคัดกรองสุขภาพทุกครั้ง
•    ดื่มน้ำ 3 - 4 แก้ว ก่อนบริจาคโลหิต ช่วยลดโอกาสการเป็นลมหลังการบริจาคโลหิต
•    รับประทานอาหารประจำมื้อก่อนมาบริจาคโลหิต หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เช่น ข้าวขาหมู ข้าวมันไก่ แกงกะทิ ขนมหวานก่อนมาบริจาคโลหิต 6 ชั่วโมง
•    งดสูบบุหรี่ ก่อนและหลังบริจาคโลหิต 1 ชั่วโมง
•    งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมง


ที่มา  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย https://news.trueid.net/detail/vwXJJbbGQAoD 
 

“หอวชิราวุธานุสรณ์" แหล่งเรียนรู้เรื่องราว “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

ชวนไปเดินเล่นเรียนรู้ที่"หอวชิราวุธานุสรณ์" ในรั้วหอสมุดแห่งชาติ ที่นี่เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลต้นฉบับ ลายพระราชหัตถ์ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของ "รัชกาลที่ 6
.
ปีพ.ศ. 2524 องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ(UNESCO) ได้ยกย่องพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือรัชกาลที่ 6 ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม ในฐานะที่ทรงเป็นนักปราชญ์ นักประพันธ์ กวี และนักแต่งบทละครไว้เป็นจำนวนมาก
.
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 29 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นองค์ที่ 2 ที่ประสูติแต่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
.
ในด้านวรรณคดีและหนังสือพิมพ์ ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านวรรณกรรมมาแต่ทรงพระเยาว์ มีพระราชนิพนธ์ร้อยแก้ว ร้อยกรอง และบทความวิจารณ์ต่างๆ มากมาย
.
การก่อตั้งหอวชิราวุธานุสรณ์นั้นเกิดขึ้นในช่วงที่มีการฉลองวันพระบรมราชสมภพครบ 100 ปีของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อในวันที่ 1 มกราคม 2524 ม.ล.ปิ่น มาลากุล จึงได้ก่อตั้งหอวชิราวุธานุสรณ์ เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับต้นฉบับ ลายพระราชหัตถ์ พระราชประวัติ พระราชนิพนธ์ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
.
หอวชิราวุธานุสรณ์ ตั้งอยู่บริเวณภายในรั้วหอสมุดแห่งชาติ เป็นลักษณะอาคารทรงไทย 4 ชั้น และได้ปรับปรุงภายในเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ปัจจุบันเปิดให้ประชาชนเข้าไปศึกษาหาความรู้ และควรติดต่อล่วงหน้าก่อนเข้าชม
.
ถ้าเข้าไปชั้นที่ 1 ห้องโถงห้องอัศวพาหุ ด้านหน้าจะพบพระบรมรูปหุ่นฉลองพระองค์เครื่องทรงมหาพิชัยยุทธ พอขึ้นมาชั้นที่ 2 จะพบห้องสมุดรามจิตติ ห้องสมุดเฉพาะที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวพระองค์ ที่นั่นสามารถค้นดูนามสกุลพระราชทาน 6,432 นามสกุล
.
ห้องสมุดรามจิตติแห่งนี้ตั้งจากพระนามแฝงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เป็นห้องสมุดเฉพาะที่รวบรวมพระราชประวัติ พระราชนิพนธ์ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดจนเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
.
ส่วนใหญ่ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ คือ หนังสือ วารสาร นิตยสารมีจำนวนมากกว่า 10,000 เล่มซึ่งได้รับมาจากกลุ่มพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และการบริจาค มีคอลเล็คชั่นพิเศษที่นอกเหนือจากหนังสือทั่วไป มีการรวบรวมหนังสือที่ม.ล.ปิ่น มาลากุลแต่งขึ้น มีสัญลักษณ์พิเศษคือ ติดแถบสีแดง,หนังสืองานศพที่รวบรวมไว้ มีสัญลักษณ์
.
พิเศษคือ ติดแถบดำจัดเรียงตามตัวอักษรชื่อผู้ตายและสำเนาลายพระราชหัตถ์ เป็นเอกสารสำเนาพระราชนิพนธ์ต่างๆที่เป็นลายพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จัดเรียงตามตัวอักษรชื่อหนังสือ
.
ส่วนสำเนาบัตรนามสกุลพระราชทานของรัชกาลที่ 6 ฉบับลายพระราชหัตถ์ได้มาจากการบริจาคของต้นตระกูลต่างๆ จัดเรียงตามตัวอักษร ก-ฮ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถค้นคว้าและถ่ายเอกสารสำเนาบัตรนามสกุลพระราชทานได้ ขณะนี้มีจำนวนประมาณ 651 นามสกุล นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวพระราชประวัติ รัชกาลที่ 6 ยุคต่อสยามสู่ความเป็นสากล อาทิ ต้นกำเนิดกิจการลูกเสือ การวางรากฐานการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ฯลฯ
.
ส่วนห้องพระบรมราชะประทรรศนีย์ ซึ่งเป็นห้องจัดแสดงพระบรมรูปหุ่นในพระอิริยาบทต่างๆ  ขณะทรงปฎฺิบัติพระราชกรณียกิจสำคัญในรัชกาล โดยวางพระบรมรูปหุ่นในตำแหน่งที่ใกล้ผู้ชมราวกับอยู่ในเหตุการณ์ 
.
โดยนำเสนอทั้งเรื่องราวการส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตย จำลองเมืองสมมุติดุสิตธานี อันประกอบด้วยพระที่นั่งไพชยนต์มหาปราสาท พระที่นั่งบรมราชพิมาน และพระที่นั่งอัมพรพิรายุธ ซึ่งพระที่นั่งทั้งสามจำลองแบบจากพระที่นั่งดุสิตมหาประสาท
.
ในด้านการศึกษา ทรงปรับปรุงโรงเรียนมหาดเล็ก ซึ่งตั้งในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมาทรงสถาปนาเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
.
และทรงตั้งกองเสือป่า โดยมีพระราชประสงค์ฝึกอบรมข้าราชการพลเรือนให้ได้รับการอบรมอย่างทหาร เป็นพลเมืองที่มีระเบียบวินัย ส่วนกองลูกเสือ โปรดเกล้าฯให้จัดตั้งเป็นกิจการของเยาวชน ตั้งขึ้นคู่กับกองเสือป่า
.
เหมือนเช่นที่กล่าวมา ในหอวชิราวุธานุสรณ์ พระบรมรูปหุ่นมีการจัดตั้งในตำแหน่งที่ใกล้ผู้ชม ราวกับอยู่ในเหตุการณ์ จึงเป็นความพิเศษอย่างหนึ่งที่อยากชวนไปดู
.
ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ในบริเวณหอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ :โทร. 0-2282-3264, 0-2282-3419
เวลาทำการ :เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (การเข้าชมเป็นหมู่คณะต้องติดต่อล่วงหน้า)
ปิดบริการ : วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์


ที่มา https://www.bangkokbiznews.com/lifestyle/travel/1030175 
 

7 วิธีดูแลสุขภาพจิต หลังเผชิญภาวะความโศกเศร้า

1. ยอมรับความจริง
ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจว่าเหตุการณ์โศกเศร้าที่เผชิญอยู่เป็นความจริง เกิดขึ้นจริง ๆ และไม่ควรปิดกั้นการแสดงออกถึงความรู้สึกเศร้าโศก ทว่าก็ควรแสดงออกอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งควรพูดคุยกับคนรอบข้าง เพื่อสร้างกำลังใจและแรงจูงใจซึ่งกันและกัน ประคับประคองความรู้สึกให้ผ่านพ้นความเศร้าไปให้ได้
.
2. อยู่อย่างมีสติ
จงดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความมีสติ หมั่นสังเกตปฏิกิริยาทางจิตใจและพฤติกรรมของตัวเองและคนรอบข้างให้ดี หากมีอาการคิดวนเวียน วิตกกังวล ไม่อยากพบเจอใคร หมกมุ่นกับความคิดของตัวเอง นอนไม่หลับ ฝันร้าย หรือมีพฤติกรรมแปลก ๆ เช่น เริ่มพูดพึมพำกับตัวเอง เห็นภาพหลอน หูแว่ว หรือมีความคิดว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่ ควรรีบมาพบจิตแพทย์
.
3. ระบายความรู้สึกออกมาบ้าง
การได้ระบายความเศร้าโศกเสียใจหรือความรู้สึกหม่น ๆ ในใจให้กับคนรอบข้างและคนใกล้ชิดบ้างจะช่วยให้ความรู้สึกเศร้าผ่อนคลายลงบ้างไม่มากก็น้อย นอกจากนี้การได้ปรับทุกข์ซึ่งกันและกันยังจะช่วยให้ต่างฝ่ายต่างเยียวยาจิตใจซึ่งกันและกันด้วยความเข้าอกเข้าใจอีกด้วย
.
4. พาตัวเองออกจากสิ่งที่ทำให้รู้สึกเศร้า
ถ้าความรู้สึกซึมเศร้าถาโถมจนเกินจะรับได้ไหวอีกต่อไป ควรกันตัวเองออกจากปัจจัยที่ทำให้เศร้า เช่น พยายามไม่รับข้อมูลข่าวสารใด ๆ ไม่ดูรูปภาพหรือคลิปวิดีโอที่ดูกี่ครั้งก็ร้องไห้ และควรพักใจอยู่นิ่ง ๆ กับตัวเองสักพัก
.
5. พยายามคิดถึงแต่เรื่องดีๆ ที่มีต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสีย
หากรู้สึกคิดถึงคนที่เราเพิ่งสูญเสียไป ให้เปลี่ยนความคิดถึงไปในทิศทางบวก เช่น คิดถึงช่วงเวลาที่ดี ๆ คิดถึงภาพความสุขและรอยยิ้มของคนที่จากไป ให้เป็นความทรงจำที่ดี ๆ และพยายามดำเนินชีวิตของตัวเองอย่างปกติ
.
6. หมั่นฝึกสมาธิ
ในกรณีที่รู้สึกแย่ในขั้นที่กินไม่ได้นอนไม่หลับ ให้หมั่นนั่งสมาธิ ฝึกจิตใจให้สงบ และเรียกคืนสติให้กับตัวเอง
.
7. ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
สำหรับคนที่มีอาการเสียใจหนักมากจนเป็นลมล้มพับ หรือรู้สึกเหมือนจะล้ม ให้หายใจลึก ๆ ช้า ๆ พยายามอย่าตื่นตระหนก พาตัวเองออกมาอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ดื่มน้ำเย็น และหาผ้าเย็นมาเช็ดเนื้อเช็ดตัว พร้อมทั้งดมยาดมด้วย ซึ่งการปฐมพยาบาลดังกล่าวนี้สามารถนำไปใช้ดูแลผู้อื่นที่มีอาการเศร้าโศกเสียใจจนคุมสติและร่างกายไม่อยู่ได้ด้วย


ที่มา https://new.camri.go.th/infographic/173 
 

“กลิ่นตัว” ปัญหาที่ใคร ๆ ก็ไม่อยากเจอ

เมื่อประสบกับเรื่อง “กลิ่นตัว” แน่นอนว่าคนที่เจอปัญหานี้ คงทำให้ความมั่นใจลดน้อยลงไปได้ ฉะนั้นแล้ว ถ้ามีวิธีแก้ไขที่ดี ก็อาจจะทำให้ปัญหากลิ่นตัวลดลงไปได้
.
เพราะอะไรถึงเกิด “กลิ่นตัว”
•    เกิดมาจากแบคทีเรียประจำถิ่น ตรงบริเวณรักแร้ มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากความร้อนและความชื้นของอากาศ
•    การสร้างเหงื่อจากต่อมเหงื่อชนิดอะโพครายน์ โดยผู้ที่มีกลิ่นตัวจะมีต่อมเหงื่อใต้ผิวหนังขนาดใหญ่และมีจำนวนมากต่อมเหงื่อนี้ยังถูกกระตุ้นได้ด้วยฮอร์โมนเพศชาย ที่มีชื่อว่า Androgen
.
ปัจจัยที่ทำให้เกิด “กลิ่น”
•    อาหารรสจัดอย่างเช่นพวก แกงกะหรี่ แกงเผ็ดต่างๆ ที่มีส่วนผสมของขมิ้น กระเทียม และเครื่องเทศที่มีกลิ่นแรง เมื่อผ่านการย่อยจะเกิดแก๊สซัลเฟอร์ปนอยู่กับออกซิเจนในเลือดที่ไปอยู่ตามรูขุมขน หากทานอาหารรสจัดทำให้ร่างกายขับเหงื่อออกมาโดยเฉพาะใต้วงแขน 
•    โรคอ้วน โดยคนอ้วนมักมีกลิ่นตัวแรงกว่าคนที่ผอมกว่า เพราะคนอ้วนมีโอกาสที่อวัยวะภายนอกมีส่วนอับชื้น  สร้างกลิ่นไม่พึงประสงค์ ตามรักแร้ ชั้นพุง ขาหนีบ มากกว่าคนผอม และต่อมเหงื่อยังผลิตเหงื่อมากกว่าคนที่ผอมอีกด้วย 
•    โรคเบาหวาน ในกรณีโรคเบาหวานที่ไม่ได้รับการรักษา ร่างกายจะเริ่มขับไขมันเพื่อใช้เป็นพลังงานส่งผลให้ระดับคีโตนในร่างกายสูงขึ้น หลังจากนั้นสิ่งที่สะสมไว้ก็จะเปลี่ยนเป็นกลิ่นตัว 
•    มาจากยาบางชนิด ซึ่งยาสามารถรักษาโรคได้แต่ก็สามารถทำให้มีกลิ่นได้ด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น มอร์ฟีน หรือ ยาลดไข้ ที่สามารถทำให้เหงื่อออกจนเกิดกลิ่นตัวขึ้นได้ 
•    ความเครียด เหงื่อที่ออกตามปกติจะมีกลิ่นน้อยกว่าเหงื่อที่ออกจากความเครียด ต่อมเหงื่อชนิดนี้เรียกว่า ต่อมอะโพไครน์ โดยเป็นของเหลวที่มาจากต่อมนี้มีน้ำน้อยกว่า แต่ดึงดูดแบคทีเรียได้สูงกว่า ทำให้เกิดกลิ่นได้มากกว่า
.
วิธีลด “กลิ่นตัว”
•    ทำความรักษาสุขภาพอนามัย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงบริเวณรักแร้ ควรที่จะล้างบ่อยๆ ด้วยน้ำสะอาด ซึ่งจะช่วยลดปริมาณสารก่อกลิ่น หรือจะล้างด้วยสบู่ฆ่าเชื้อจะช่วยลดปริมาณแบคทีเรียได้ แต่ก็ไม่ควรล้างบ่อยเพราะอาจจะเกิดการระคายเคือง
•    หลีกเลี่ยงภาวะต่าง ๆ เช่น ภาวะที่ร้อนจัด ภาวะอับชื้น ซึ่งการใช้ยาระงับกลิ่นกาย จะมีส่วนประกอบสารต่าง ๆ เช่น สารลดเหงื่อ สารฆ่าเชื้อแบคทีเรีย สารลดกลิ่นที่สร้างขึ้น และน้ำหอมจะช่วยลดกลิ่นตัวได้
•    การใช้ยาระงับเหงื่อ โดยส่วนมากจะมีส่วนประกอบของโลหะ เช่น อลูมิเนียมคลอไรด์ ซึ่งจะไปอุดท่อต่อมเหงื่อ ลดการหลั่งเหงื่อ ทำให้ผิวแห้งแบคทีเรียเติบโตได้ไม่ดี และสามารถช่วยลดกลิ่นตัวได้


ที่มา https://mgronline.com/goodhealth/detail/9650000081674 
 

ไทยติดอันดับ 3 Top Countries in the World กรุงเทพ ฯ ติดอันดับ 4 “เมืองที่ดีที่สุดในโลก”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) รายงานผลประกาศรางวัลงาน Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards 2022 ว่าไทยจัดให้อยู่ที่ 3 ในรายการ‘Top Countries in the World’ และ ‘กรุงเทพมหานคร’ ติดอันดับ 4 เมืองที่ดีที่สุดในโลก เกาะในไทย โรงแรม รีสอร์ท ติดอันดับสถานที่ที่ดีที่สุดด้วย
.
จากการอันดับ 48 ประเทศชั้นนำของโลก และไทยอยู่ในอันดับที่ 3 นับเป็นประเทศหนึ่งในสองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ติดท็อป 10 ซึ่งราชอาณาจักรมีคะแนนอยู่ที่ 90.46 คะแนน ต่อจากโปรตุเกสที่ติดอันดับ 1 มีคะแนน 91.22 รองลงมาเป็นประเทศญี่ปุ่น มีคะแนน 91.17 และสิงคโปร์เป็นอันดับที่ 4 มีคะแนน 90.0
.
ในขณะเดียวกันเมืองหลวงของไทยเป็นเพียงหนึ่งเดียวในภูมิภาคอาเซียนที่ติดอันดับท็อป 10 “เมืองที่ดีที่สุดในโลก” ซึ่งกรุงเทพมหานครติดอันดับที่ 4 ทำคะแนนไปได้ 89.36 คะแนน ต่อจากซานมิเกล เดอ เอเยนเดเย เม็กซิโกมีได้คะแนนเป็นอันดับ 1 ที่ 92.94 คะแนน รองลงมาเป็นสิงคโปร์ มีคะแนน 89.49 คะแนน และอันดับ 3 เป็นเมืองวิกตอเรียของแคนาดา มีคะแนน 89.46
.
ส่วนรายชื่อ 10 เกาะที่ดีที่สุดในเอเชียนั้น เกาะสมุย คว้าอันดับ 3 ไปครองด้วยคะแนน 92.13 คะแนน ภูเก็ตอยู่อันดับที่ 5 มีคะแนน 90.88 และหมู่เกาะพีพีอยู่อันดับที่ 10 ด้วยคะแนน 76.41
.
รายชื่อ ‘รีสอร์ทที่ดีที่สุดในโลก’ พบว่า โรสวูด ภูเก็ต ติดอันดับที่ 11 จากทั้งหมด 50 รีสอร์ท
.
รายชื่อ ‘โรงแรมที่ดีที่สุดในโลก’ มีโรงแรมไทย 2 แห่งที่ติดอันดับจากทั้งหมด 50 โรงแรม ได้แก่ The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok ในอันดับที่ 20 และ Four Seasons Hotel Bangkok ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในอันดับที่ 48
.
ส่วนรายการสปาที่ดีที่สุดในโลก “ชีวาศรม” ในหัวหินได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 1 ด้วยคะแนน 99.57 และ Kamalaya Wellness Sanctuary & Holistic Spa บนเกาะสมุยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 4 คะแนน 99.01 
.
และในรายการท่องเที่ยวด้วยรถไฟที่เยี่ยมที่สุดในโลก พบว่ารถไฟ Eastern & Oriental Express, A Belmond Train, Southeast Asia จากสิงคโปร์ไปยังกรุงเทพฯ ได้รับรางวัล 8th Best จากทั้งหมด 20 การเดินทางด้วยรถไฟ
.
นอกจากนี้ยังมีรายชื่ออสังหาริมทรัพย์ไทย 5 แห่ง ที่ติดอันดับ ‘โรงแรมที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้’ ได้แก่ The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok ที่ 1 คะแนน 99.45, Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River ที่ 3 คะแนน 99.04, Mandarin Oriental, Bangkok ที่ 5 คะแนน 98.65, Capella Bangkok ที่ 7 คะแนน 98.49 และโคโม เมโทรโพลิแทน กรุงเทพฯ อันดับที่ 8 ด้วยคะแนน 98.20
.
และรางวัล Condé Nast Traveller Readers’ Choice Awards 2022 ได้จัดอันดับรายชื่อรีสอร์ทเฉพาะประเทศไทยไว้ในราย ‘รีสอร์ท 15 อันดับแรกในประเทศไทย’ และจัดอันดับรีสอร์ทชั้นนำในประเทศไทยภายใต้รายการ ‘รีสอร์ทที่ดีที่สุดในโลก’ ซึ่งแยกตามประเทศและภูมิภาค
.
โดยรีสอร์ท 15 อันดับแรกในไทย ได้แก่
1. Rosewood Phuket คะแนน 99.49
2. Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort in Chiang Rai คะแนน97.63
3. COMO Point Yamu in Phuket คะแนน 96.62
4. The Nai Harn in Phuket คะแนน 96.62
5. Aleenta Phuket Resort & Spa คะแนน 96.52
.
6. Angsana Laguna Phuket คะแนน 96.51
7. The Slate in Phuket คะแนน 96.09
8. Anantara Hua Hin Resort คะแนน 95.46
9. The Sarojin in Khao Lak คะแนน 94.74
10. Banyan Tree Samui คะแนน 94.73
.
11. Anantara Chiang Mai Resort คะแนน 94.59
12. Trisara in Phuket คะแนน 93.16
13. Sofitel Krabi Phokeethra Golf & Spa Resort คะแนน 92.02
14. Pimalai Resort & Spa in Ko Lanta คะแนน 91.94
15. Avani+ Samui Resort คะแนน 91.65
.
และ ‘รีสอร์ทที่ดีที่สุดในโลก’ ได้แก่
1. Rosewood Phuket
2. Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort in Chiang Rai
3. COMO Point Yamu in Phuket
4. The Nai Harn in Phuket
5. Aleenta Phuket Resort & Spa
.
6. Angsana Laguna Phuket
7. The Slate in Phuket
8. Anantara Hua Hin Resort
9. The Sarojin in Khao Lak
10. Banyan Tree Samui


ที่มา https://www.bangkokbiznews.com/world/1030918 
 

WHO เตือนยาแก้ไอจากอินเดีย อาจเชื่อมโยงการตายของเด็กในแกมเบีย

ทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก แถลงต่อสื่อเมื่อค่ำวันพุธ (5 ตุลาคม 2565) ว่า WHO และหน่วยงานของอินเดียกำลังตรวจสอบบริษัท เมเดน ฟาร์มาซูติคอลส์ จำกัด (Maiden Phatmaceuticals Ltd.) ซึ่งเป็นผู้ผลิตยาในกรุงนิวเดลี หลังผลการทดสอบพบว่า ยาแก้ไอน้ำเชื่อมของบริษัทนี้อาจทำให้เด็กเล็กๆ ในแกมเบียหลายสิบคนเกิดปัญหาที่ไตอย่างรุนแรง จนกระทั่งเสียชีวิต
.
เมเดน ฟาร์มาซูติคอลส์ ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นในเรื่องนี้ ขณะที่หน่วยงานควบคุมยาของอินเดีย (Drugs Controller General of India) และกระทรวงสาธารณสุขยังไม่ออกมาชี้แจงรายละเอียดใดๆ เช่นกัน
.
อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวจากกระทรวงสาธารณสุขอินเดียเผยกับรอยเตอร์วันนี้ (6 ต.ค.) ว่า รัฐบาลได้ร้องขอไปยัง WHO เพื่อขอทราบข้อมูลต่างๆ ที่บ่งชี้ว่ายาน้ำแก้ไอตัวดังกล่าวมีส่วนเชื่อมโยงกับการเสียชีวิตของเด็กในแกมเบีย
.
WHO ได้ออกคำเตือนให้ถอดผลิตภัณฑ์ยาแก้หวัด 4 ตัวของ เมเดน ฟาร์มาซูติคอลส์ ออกจากชั้นวาง ซึ่งได้แก่ Promathezine Oral Solution, Kofexmalin Baby Cough Syrup, Makoff Baby Cough Syrup และ Magrip N Cold Syrup หลังผลทดสอบในห้องปฏิบัติการพบสารไดเอทิลีนไกลคอล (diethylene glycol) และเอทิลีนไกลคอล (ethylene glycol) ซึ่งเป็นวัตถุที่ห้ามใช้ในอาหาร ในปริมาณที่ “เกินกว่าจะรับได้” ซึ่งเป็นอันตรายและอาจทำให้ไตเสียหายอย่างเฉียบพลัน
.
เจ้าหน้าที่การแพทย์แกมเบียเริ่มพบเด็กๆ หลายสิบคนมีปัญหาที่ไตตั้งแต่เดือน ก.ค. ก่อนจะตรวจสอบพบว่ากลุ่มผู้ป่วยซึ่งอายุต่ำกว่า 5 ปี เริ่มมีอาการหลังจากที่กินยาน้ำเชื่อมแก้หวัดและแก้ไอไปประมาณ 3-5 วัน
.
มุสตาฟา บิตตาเย ผู้อำนวยการสำนักงานบริการสุขภาพแห่งแกมเบีย ระบุว่า ยังมียาน้ำเชื่อมตัวอื่นๆ ที่พบปัญหาลักษณะเดียวกันนี้ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างรอผลตรวจยืนยัน


ที่มา https://www.facebook.com/priang123/posts/640452800783637 , https://mgronline.com/around/detail/9650000095850 

Bo Rydobon แชมป์คนไทย แก้โจทย์ Excel เร็วที่สุดในโลก

เพจวิศวกรรีพอร์ตรายงานว่า ในการแข่งขัน Excel Speed Run ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายนที่ผ่านมานั้น คนไทยสามารถคว้าแชมป์สามารถใช้โปรแกรม Excel ด้วยความเร็วสูงสุดได้ 
.
Excel Speed Run จัดขึ้นโดย FMWC (Financial Modeling World Cup) เป็นการแข่งขันแก้ปัญหาการทำงานด้านการเงินโดยใช้ Microsoft Excel การแข่งขันเริ่มมาตั้งแต่ปี 2020 แล้ว
.
ในการแข่งขันครั้งนี้ คนไทยที่ใช้ชื่อแทนตัวเองว่า Bo Rydobon แข่งกับตัวเต็งแชมป์ Laurence Lau ซึ่ง  Bo Rydobon เอาชนะไปได้ทั้งสามรอบ โดยใช้เวลาน้อยกว่าอีกฝ่ายในการแก้ปัญหา
.
โจทย์รอบแรกเป็นการคำนวณหาเส้นทางการเดินรถที่เร็วที่สุด (Share the Ride), รอบที่สองเป็นการแก้โจทย์ แต่มีข้อแม้ว่าห้ามใช้เมาส์ต้องใช้คีย์ลัดบนคีย์บอร์ดอย่างเดียว  (BIATHLON) และรอบที่สามเป็น Keyboard Challenge โจทย์ไม่ยากแต่เน้นการใช้ความเร็ว
.
Bo Rydobon สามารถทำเวลาได้เร็วกว่าทั้งสามรอบ ตัวรายการการแข่งขันดำเนินรายการโดย Diarmuid Early ซึ่งเป็นอดีตอันดับ 2 ของการแข่งขัน FMWC Excel GOAT ด้วย 
.
Bo Rydobon ยังเป็นเจ้าของช่อง YouTube ช่อง Excel Wizard เน้นลงวิดีโอแก้โจทย์ต่างๆ ด้วย Excel สามารถดูวิดีโอการแข่งขันทั้งสามรอบได้ที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=8_sJdMmXDt4 
.
การแข่งแก้โจทย์ด้วย Excel กำลังดึงดูดคนดูได้มากขึ้นในระยะหลังๆ นี้ โดยเฉพาะตั้งแต่ FMWC จัดการแข่งขันที่คนเข้ามามีส่วนร่วมดูไลฟ์ระหว่างแข่ง และสร้างความสนุกสนาน ตื่นตาตื่นใจให้แก่คนดู ไม่แพ้เกมกีฬาอีสปอร์ตอย่างแช่ง ROV, Valorant เลย


ที่มา https://workpointtoday.com/excel-speed-run/ 
 


TRENDING
© Copyright 2021, All rights reserved. THE STUDY TIMES
Take Me Top